📢 Posúvame sa ďalej: Top–ArmyShop mení meno na Rigad! Chcem si prečítať viac

Maskovacie vzor PenCott™ GreenZone™

Efektívna kamufláž sťažuje (a ideálne úplne znemožňuje) schopnosť sledujúci osoby detekovať a poznávať tvary a formy osôb, ktoré majú kamufláž na sebe.

Maskovacie vzor PenCott™ GreenZone™

Štát nasadenie: Ide o maskovacie vzor pochádzajúci od súkromnej firmy PenCott™, takže kto si povie, môže ho mať.

V moderných operáciách, armádach a na moderných bojiskách vyvstáva pred operačnými vojenskými dôstojníkmi nutnosť mať svoj personál čo najlepšie maskovaný. Tým to ale ani zďaleka nekončí, pretože je nutné typicky maskovať sa v celej rade prostredí zároveň, keď v nich človek prechádza medzi rôznymi typmi terénu, ako pred ním postupne vynárajú jednotlivé ciele misie rozmiestnené inde.

Za podobne vyostrené situácie je zrejmé, že dokonca čo i len zlomok sekundy hrá za podobných náročných situácií veľkú úlohu. Aj tá najmenšia drobnosť v kvalite maskovania totiž môže tvoriť hranicu medzi úspechom a neúspechom misie. Aj to je dôvod, prečo je slogan firmy PenCott® - Mission Critical Camouflage ("Kamufláž pre kritické misie").

Všetky maskovacie vzory zo série PenCott® boli vyrobené osobností známu ako Dom Hyde. Jeho maskovacie vzory usilujú a plní jediné: ide o rad kamufláží pre rad rozličných prostredí, ktoré majú vždy unikátny mix farieb "tri obrazy v jednom" (vyzerá inak zblízka, zdiaľky aj z veľkej diaľky) a ide o geometrické obrazce, ktoré sú oveľa viac organické a prirodzenejšie vyzerajúce, než typické moderné digitálne maskovanie. Práve to je samozrejme dôvod, prečo poskytujú vynikajúce maskovanie zblízka, zo strednej vzdialenosti, aj z diaľky.

Dom Hyde je celý život doslova posadnutý maskovacími vzorami a umením skryté kamufláže už od detstva. To mu dalo priestor na experimentovanie a logicky aj čas ku hľadaniu len toho najlepšieho. Je preto dnes už podpísaný pod takmer dvoma tisíckami maskovacích vzoriek pre ošatenie, autá i všeobecne akúkoľvek infraštruktúru.

Máte pocit, že vás vaša kamufláž zle kryje ...?

Keď sa vydal po ceste zabezpečenia a vývoja toho, čo dnes poznáme ako rodinu maskovacích vzoriek radu PenCott®, bol Dom Hyde motivovaný potrebou prekonať štandardne vydávané maskovacie vzory, ktoré dnes obvykle v armádach zbytočne kompromitujú snahy po krytiu personálu i všetkých vecí. V extrému teda môžu stať svojho nositeľa aj život.

Podľa názoru Doma Hydea bolo potrebné znovu preskúmať a preveriť celý problém a to s moderným a inovatívnym pohľadom na vec.

Maskovacie vzor PenCott™ GreenZone™ počas akcie v lese

 Ako vidíte sami, miera krytia so štandardným maskovacím vzorom na strane jednej a u maskovacieho vzora PenCott™ GreenZone™ Doma Hydea na tej druhej (dvaja vojaci hore) hovorí bezpochyby a dozaista jednoznačne v prospech druhého povedaného. Doslova sa stratiť v zeleni už nikdy nebolo jednoduchšie!

A navyše, podľa Gestaltovy teórie vizuálnej psychológie, ľudia podvedome neustále hľadajú poriadok v chaose okolo seba. Snaží sa skrátka podvedome nájsť a rozoznať vizuálny stimul, tak, že hľadajú rozdiely v rozmeroch, tvaroch, pozícii, aj u kontrastu, vo farbe tohto prostredia, ... Preto sa Dom Hyde rozhodol použiť pri svojej tvorbe pre radu PenCott™ hybridný vysoko kontrastný a jednotnosť jednoznačne narušujúci maskovacie vzor.

Skúste niečo nové ...

Dom Hyde preskúmal všetky výzvy tvorby naozaj perfektného moderného krytia a to z celého radu pohľadov. Študoval pri tom napríklad aj prírodné krytie všetkých typov živých zvierat. Potom analyzoval aktuálne designy na trhu a trendy v armádach aj na trhoch. A tiež venoval nemalý pohľad aj do histórie maskovania. To všetko mu pomohlo ujasniť si, ako vyzerá pre neho skutočne dokonalý moderný maskovacie vzor a ako ho vytvoriť ako čiastočnú kompiláciu všetkého skôr povedaného.

Pán Hyde do vyššie uvedenej banky vedomostí zabrúsil často a odniesol si z toho početné cenné poznatky - napríklad aj to, aké farby (resp. ich kombinácie) sa zďaleka najčastejšie v prírode vyskytujú. To všetko prepojil s dátami o miestach, kde sa cieľový maskovacie vzor mal používať + zohľadnil pri návrhu aj potreby modernej vojenskej taktiky a stratégie. Keď ubehlo pár rokov nezávislého testovania, analýz, vývoja a po tvorbe doslova stoviek maskovacích vzorov (z ktorých len asi tak dva tucty boli otestované aj naživo v akcii) - vyvinul Dom maskovacie vzor unikátnej geometrie, ktorá bola viac efektívna a viac adaptabilná, ako iné veci dnes dostupné na trhu.

Vec, s akou nakoniec vo finále skončil, bol a je prirodzene vyzerajúci hybridný maskovacie vzor úžasných parametrov, ktorý kombinuje falošné okraje (farby s vysokou diferenciou) pre maximálne ukrytie plôch s ilúziou 3D obrazu vďaka textúre (tzv. hypo-akuitivní dithering), tým dal vniknúť komplexnému maskovaciemu vzoru, ktorý efektívne kryje svojho nositeľa vďaka ilúzii veľmi komplexného obrazca. Ten pomáha s ochranou pred detekciou na viacerých vzdialenostiach zároveň. Tento maskovacie vzor bol neskôr optimalizovaný pre teplé a tropické oblasti + dočkal sa premenovania na "PenCott™ GreenZone™ "

Počas dvoch rokov boli vyvinuté aj ďalšie maskovacie vzory zo série PenCott™, pričom jeden každý bol adaptovaný na svoje prostredie: menovite išlo o PenCott™ Badlands™, PenCott™ Sandstorm™ a PenCott™ Snowdrift™. A všetky sú pochopiteľne aktuálne produkované radom firiem na trhu.

Prečo dať prednosť maskovacím vzorom radu PenCott™?

Pre ich nasadenie (aj napríklad práve u vás) hovorí nejeden dôvod:

  • Ide o maskovacie vzory, čo zlepšujú krytie na všetkých bežných vzdialenostiach.
  • Kryjú aj zblízka neuveriteľným štýlom.
  • Ponúkajú krytie zároveň vo viacerých prostrediach zároveň.
  • Proti iným vzorkám na trhu jednoznačná jednotka.
Doprava zadarmo od 200 €
97 % tovaru je na sklade
Garancia vrátenia peňazí
Kamenné predajne