📢 Posúvame sa ďalej: Top–ArmyShop mení meno na Rigad! Chcem si prečítať viac

Reklamácia tovaru

Aby sme dosiahli Vašej plnej spokojnosti, ponúkame tovar, u ktorého sme plne presvedčení o kvalite. Keď mu sa napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, postupujte, prosím, podľa nasledujúcich bodov, aby mohla byť reklamácia uznaná a v najkratšej možnej dobe vybavená.

Zásielka mi dorazila poškodená

Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak aj napriek tomu kupujúci zistí až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný do 24 hodín informovať predajcu na emailu podpora@rigad.sk (uvádzajte: meno, č. Objednávky a popis poškodenia). Naše reklamačné oddelenie zabezpečí čo najrýchlejšiu výmenu. Ak nám poškodenie nestihnete nahlásiť do 24 hodín, nemožno poškodenie zásielky už reklamovať.

Potrebujem tovar reklamovať v záručnej dobe

Kupujúci je povinný podať predajcovia oznámenia o vadách (reklamácii) bezodkladne po tom, čo vady zistil. Podmienkou pre prevzatie do reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na také chyby sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je teda dôvodom na reklamáciu.

Predajca sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť chybný tovar najneskôr do 30 tich kalendárnych dní od obdržania reklamovaného tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii

Aby sme mohli reklamáciu vybaviť v čo možno najkratšom čase, budeme od Vás potrebovať

  • Vyplnený formulár (nezabudnite vyplniť všetky informácie a hlavne dobre popísať závadu)
  • Záručný list (ak bol vystavený)
  • Tovar v zodpovedajúcom stave (pozri popísané nižšie)
  • Kópiu dokladu alebo paragóne (pomôže nám to urýchliť vybavenie reklamácie)

Tovar potrebujeme doručiť osobne či prepravnou službou (v oboch prípadoch náklady na dopravu hradí kupujúci) na adresu:

Safety Agency, s.r.o.
Nádražní 21
513 01 Semily - Podmoklice

Pri zasielaní tovaru starostlivo zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť.

Čo znamená "Tovar v zodpovedajúcom stave"?

  • Musí byť kompletný
  • Suché
  • Riadne vyčistené a zbavené všetkých nečistôt
  • Odstránené od všetkých hygienických závad