📢 Posúvame sa ďalej: Top–ArmyShop mení meno na Rigad! Chcem si prečítať viac

Maskovací vzor Multicam® Tropic

Maskovacia vzorka MultiCam Tropic™ bola vyvinutá špecifickým spôsobom tak, aby čo najviac redukovala jednak nápadnú vizuálnu stránku jej nositeľa a na tej druhej strane aj Near-IR signatúru. Ako prezrádza aj jej meno, ide o maskovaciu vzorku zďaleka najvhodnejšiu do hustej džungle, prípadne iných oblastí, kde je dominujúci zelená, živá vegetácia, ktorá nie je dotknutá obvyklými zmenami ročných období.

Maskovací vzor Multicam® Tropic

Štát nasadenie: Ide o maskovaciu vzorku pochádzajúcu od súkromnej firmy MultiCam®, takže kto si povie, môže ju mať. Ale dostala sa do hľadáčika aj u niektorých armád - v poslednej dobe najmä US Army, kedy jej jedna táto maskovacia vzorka z radu (išlo a klasický MultiCam®) dobre poslúžila ako univerzálne maskovanie v Afganistane

Keďže maskovacia vzorka MultiCam Tropic™ je komplementárna s tradičným "hlavným" maskovacím vzorom MultiCam®. To pochopiteľne znamená, že keď je akokoľvek spárujete, pôjdu stále pekne k sebe a kryjú tým pádom stále absolútne všade. Nemusíte sa preto báť je namixovať, ako len uznáte za vhodné / potrebujete práve.

Čo je to Near-IR signatúra a ako armáde pomáha pri detekcii osôb?

Keď sa chceme baviť o technológii "Near-IR" a "Near-IS Signature", je tu pár pojmov, ktoré si musíme definovať. Používa sa tu dnes obvykle skratka "NIRS". Tá vyjadruje pojem: "Blízka infračervená spektroskopia". A po prvom pohľade na jej vlnovej dĺžky je to iste všetkým hneď jasné, ale radšej to pripomenieme v rámci úplnosti informácií - ide teda o spektroskopickou metódu, čo využíva práve rozsahov medzi 2500 nm a 800 nm. Dáva sa tejto metóde dnes hocikde prednosť preto, lebo sa v porovnaní s inou metódou (špecificky: strednou infračervenou spektroskopiou) dostane ďalej, má proste lepšie výsledky.
Near-IT spektroskopia nie je metóda nejako rekordnom štýlom citlivá, sú tu ale isté ďalšie klady, ktorými si získala svojich nadšencov. Tak napríklad, skúmaná vzorka sa tu nemusia nijako zložito pripravovať, sušiť, riediť pod. A už dnes sa v radikálnej miere využíva na dosť miestach: na prvej pozícii to je určite ale moderná medicínska diagnostika (hladina krvného cukru, oximetria, ...), tiež sa uplatňuje však aj v poľnohospodárskej chémii, farmaceutickém priemysle, v systémoch a technológiách využívaných pri kontrole potravín, tiež však pri výskumoch dotýkajúcich sa spaľovania látok. Rozhodne je praktické aj to, že detektory Near-IR môžu byť veľmi malé, ba drobné.

Je tiež pre mozgy novorodencov menej potenciálne škodlivá ako metódy iné fMRI a PET.