📢 Posúvame sa ďalej: Top–ArmyShop mení meno na Rigad! Chcem si prečítať viac

Filtrácie

Filtre dokážu ochrániť dýchacie cesty človeka pred prachom či kvapalnými aerosólmi, rovnako tak môžu ale poskytovať ochranu pred vírusmi a baktériami či toxickými výparmi a rádioaktívnymi aerosólmi. Ochranu potom zaisťujú masky, polomasky, filtre, respirátory či ústenky.

Kde všade sa filtrácia využíva?

Filtrácia vzduchu nájde svoje uplatnenie na mnohých miestach, kde sa vyskytuje prašné či inak rizikové prostredie. Svoje uplatnenie teda nájde napríklad v chemickom, petrochemickom, potravinárskom či farmaceutickom priemysle, rovnako tak ale aj v laboratóriách či nemocniciach.

Nie je filter ako filter

Tzv. vzduchové filtre pevných častíc sú zariadenia, ktoré počas procesu filtrácie oddeľujú pevné častice od pretekajúceho vzduchu. Týmto spôsobom sú tak zo vzduchu oddelené napríklad prachové častice. Tie sú potom zachytávané na povrchu filtračných prvkov, prípadne medzi nimi. Asi netreba zmieňovať, že nie je filter ako filter a medzi jednotlivými produktmi sú rozdiely. U filtrov je potrebné si všímať ich charakteristiky, teda súboru údajov o vlastnostiach daného filtra.

Čo sú časticové filtre

Časticové filtre slúžia, ako samotný názov napovedá, k ochrane svojho nositeľa pred škodlivinami, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Tie môžu mať formu prachu, ale tiež napríklad dymu.
Tieto filtre musia mať podľa normy STN EN 529 špecifické označenie - konkrétne sa potom jedná o typ, triedu, farbu, ale aj označenie výrobcu, značku CE a číslo normy. Ako príklad skvele poslúži časticový kombinovaný filter P3 R. Ten poskyktuje ochranu pred škodlivými pevnými a tekutými časticami, biologickými a rádioaktívnymi pevnými a tiež tekutými aerosólmi, baktériami či vírusmi.

Ďalší označenie

Ako už bolo spomenuté, filtre musia mať špecifické označenie. Na etikete nájdeme napríklad písmeno P, ktoré označuje filtračnú účinnosť protičásticového filtra. Táto účinnosť sa udáva na stupnici 1-3. P1 značí nízku účinnosť, P2 strednú účinnosť a P3 vysokú účinnosť. Ďalej je možné si všimnúť aj písmena R - toto písmeno je možné vidieť na filtroch, ktoré sú vhodné na opakované použitie. Je možné sa stretnúť aj s písmenom D, ktoré označuje, že bol výrobok testovaný na dolomitický prach. Posledným písmenom je potom S - to značí, že produkt je vhodný ako ochrana len proti aerosólom v pevnom skupenstve.

Doprava zadarmo od 200 €
97 % tovaru je na sklade
Garancia vrátenia peňazí
Kamenné predajne